Pokaż zdjęcie

NAGRODY I EDYCJI KONKURSU OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII

Nagrody przyznawane są drużynowo i przypadają drużynie, która w finale konkursu zgromadzi największą liczbę punktów.

Laureaci ogólnopolskiego finału otrzymują:

  1. promesę indeksu na Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach:
    - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia stacjonarne pierwszego stopnia);
    - Politologia (studia stacjonarne pierwszego stopnia);
    - Socjologia (studia stacjonarne pierwszego stopnia);
  2. miesięczny, płatny staż w jednej z instytucji państwowych.

Drużyny, które zajmą drugie i trzecie miejsce, otrzymają nagrody rzeczowe i książkowe.

 UWAGA

  1. Członkowie zwycięskiej drużyny ustalają między sobą, w jaki sposób dokonać podziału promes indeksu. W przypadku braku porozumienia pierwszeństwo wyboru kierunku przysługuje uczestnikowi, który zgromadził największą liczbę punktów w etapie wojewódzkim. Jeśli i ten wynik nie jest rozstrzygający, należy uwzględnić wyniki ucznia w etapie szkolnym. W przypadku równej liczby punktów wybór zapadnie w drodze losowania dokonanego dnia 4 czerwca 2013 roku.
  2. Nagrody w postaci listów gratulacyjnych oraz nagrody pieniężnej odbiorą także Nauczyciele Prowadzący zwycięską drużynę oraz szkoły, z której pochodzić będą nagrodzeni uczniowie.
Logotypy

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

PROJEKT: BANGBANGDESIGN.PL || DEV:FRY.LI