Pokaż zdjęcie

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO ETAPU SZKOLNEGO

  1. Marek Gałęzowski, Filip Musiał, Adam Dziurok, Łukasz Kamiński, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010 (dostępne także na portalu; http://www.polska1918-89.pl )
  2. Jerzy Eisler, Polskie miesiące, czyli Kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008 (pozycja dostępna na stronie internetowej w formie pdf: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/12534,Polskie-miesiace-czyli-kryzysy-w-PRL.html)

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE  DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO 

Pozycje książkowe:

    1. Marek Gałęzowski, Filip Musiał, Adam Dziurok, Łukasz Kamiński, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010 (dostępne także na portalu; http://www.polska1918-89.pl )

2. Jerzy Eisler, Polskie miesiące, czyli Kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008 (pozycja dostępna na stronie internetowej w formie pdf: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/12534,Polskie-miesiace-czyli-kryzysy-w-PRL.html)

3. Jerzy Eisler, Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989. Wydanie np.: Warszawa 1992.

4. Andrzej Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski. 1939-1989, Warszawa 2006  LUB Andrzej Friszke, Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2004.

5. Cezary Łazarewicz, Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka, Wydawnictwo Czarne

 

Pozycje filmowe:

1. Jack Strong, reż. W. Pasikowski

2. Śmierć jak kromka chleba, reż. K. Kutz

3. Odcinki Polskiej Kroniki Filmowej:

       a) Grudzień 1970

– Kr. 39B-40A/80 – Strajk (wydanie specjalne) – w tym Grudzień 1970: Szczecin, Gdańsk pokazany w kontekście strajków i Porozumień Sierpniowych 1980: (http://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/11347)

b) Sierpień 1980

      –  Kr. 35B/80 – temat 1: Trudne dni (http://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/11348 )

      – Kr. 36A/80 – temat 1: Zakończenie strajku (http://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/11359)

c) Grudzień 1981. Stan wojenny

      – Kr. 1/82 – temat 1: Dzień w stolicy (http://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/11360)

                        – temat 2: Po wielkiej wodzie (powódź: Płock) (http://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/11361)

d) Pielgrzymka Jana Pawła II 1983

     – Kr. 25/1983 – temat 1: Jan Paweł II w Warszawie (prosimy o kontakt na adres: kontakt@olimpiadasolidarnosci.pl)

e) Trzy Grudnie

    –  Kr. 51/1990 (www.ninateka.pl/film/polska-kronika-filmowa-nr-51-1990)

 

 

 

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio