Pokaż zdjęcie
Fundacja Centrum Solidarności

NAGRODY II EDYCJI KONKURSU OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII

Nagrody przyznawane są drużynowo i przypadają drużynie, która zgromadzi największą liczbę punktów.

Nagrodą dla laureatów etapu wojewódzkiego będzie udział w dwudniowej wizycie studyjnej w Gdańsku.

Każdy członek drużyny, która zwycięży w ogólnopolskim finale, otrzyma:

  1. promesę indeksu na Uniwersytet Gdański lub Uniwersytet Warszawski;
  2. roczne stypendium naukowe;
  3. bon  (ważny 3 lata) na wszystkie publikacje Instytutu Pamięci Narodowej.

Drużyny, które zajmą drugie i trzecie miejsce w finale, otrzymają nagrody rzeczowe i książkowe oraz bony (ważne 3 lata) na publikacje Instytutu Pamięci Narodowej.

 UWAGA

  1. Członkowie zwycięskiej drużyny ustalają między sobą, w jaki sposób dokonać podziału promes indeksu. W przypadku braku porozumienia pierwszeństwo wyboru kierunku przysługuje uczestnikowi, który zgromadził największą liczbę punktów w etapie wojewódzkim. Jeśli i ten wynik nie jest rozstrzygający, należy uwzględnić wyniki ucznia w etapie szkolnym. W przypadku równej liczby punktów wybór zapadnie w drodze losowania.
  2. Nauczyciele Prowadzący, których uczniowie zajęli I miejsce w konkursie, otrzymają nagrody pieniężne oraz listy gratulacyjne, natomiast szkoły, z których będą pochodzić uczniowie ze zwycięskiej drużyny, zostaną uhonorowane statuetkami i dyplomami.

Logotypy

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

PROJEKT: BANGBANGDESIGN.PL || DEV:FRY.LI