Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

14 maja 2015

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Nauczycielami Prowadzącymi podczas wizyty studyjnej, informujemy, że nastąpiła zmiana w regulaminie w podpunkcie 8 pkt C. mówiącym o terminie nadsyłania prezentacji finałowych.

Termin ten ustalony został na 18 maja br. (poniedziałek), do południa.

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio