Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

19 kwietnia 2016

Informujemy, że zostały naniesione zmiany w Regulaminie Konkursu w Rozdz. 5 – Postanowienia końcowe. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Regulamin Konkursu III edycja

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio