Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

11 maja 2016

Szanowni Państwo,

W załączeniu znajduje się lista poszczególnych województw (kolejność alfabetyczna) wraz z numerami, które zostały wylosowane podczas wizyty studyjnej w Gdańsku. Numery te oznaczają kolejność wejścia na egzamin ustny danej drużyny oraz kolejność jej wystąpienia podczas obrony prezentacji w dniu finału Olimpiady 15 czerwca 2016 roku w Krakowie.

Zespół Fundacji

Finał-kolejność wystąpień

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio