Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

29 września 2017

Po raz kolejny Minister Edukacji Narodowej objął honorowy patronat nad naszym konkursem. W odpowiedzi na nasz wniosek napisano m.in. „Olimpiad Solidarności” sprzyja kształtowaniu tożsamości narodowej i promuje ideę społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnictwo w konkursie uczy także młodych ludzi szlachetnej i twórczej rywalizacji”. 

 

 

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio