Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

10 listopada 2017

Z uwagi na liczne prośby Państwa dotyczące możliwości udziału uczniów klas pierwszych liceum oraz drugich technikum w konkursie, w tym roku również zgodziliśmy się na ich udział w Olimpiadzie. Uczniowie tych klas mogą wypełnić test podczas etapu szkolnego oraz przejść do etapu wojewódzkiego, ale nie będą oni brani pod uwagę w dalszej kwalifikacji konkursu. Mogą wziąć udział w Olimpiadzie w trybie pozakonkursowym, celem sprawdzenia swojej wiedzy oraz przygotowania się do oficjalnego uczestnictwa w konkursie za rok.

Zespół Fundacji

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio