Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

29 maja 2018

6 czerwca w miejscu symbolicznym, tj. Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, znajdującym się na terenie Kopalni „Wujek”, odbędzie się finał V edycji ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady Historii. Tego samego dnia wieczorem o godz. 19.30 w Mieście Ogrodów, przed finalistami, gośćmi i mieszkańcami Katowic wystąpi z koncertem zespół Fish Emade – ambasador tegorocznej edycji Konkursu. Dzień później, 7 czerwca o godz. 11.00, w Kinoteatrze Rialto, odbędzie się gala wręczenia nagród dla laureatów, w której udział wezmą sponsorzy, partnerzy oraz patroni Olimpiady.

Konkurs jest trzy etapowy. Obejmuje historię lat 1970 – 1990. Skierowany jest do uczniów drugich klas liceum i trzecich technikum z całej Polski. Po Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu,tegoroczny finał odbędzie się w Katowicach. W pięciu edycjach „Olimpiady Solidarności” wzięło udział ponad 15 tys. uczniów z całej Polski. Do udziału w tegorocznej odsłonie konkursu zakwalifikowało się ponad 3 tysiące uczestników z 400 szkół Polski. W kwietniu 48 finalistów etapu wojewódzkiego wzięło udział w warsztatach studyjnych w Gdańsku, przygotowujących ich do egzaminu finałowego w Katowicach. 16 trzyosobowych drużyn będzie rywalizować ze sobą, biorąc udział w egzaminie ustnym i obronie publicznej prezentacji multimedialnej. Wynik zwycięskiej drużyny jest wypadkową punktacji uzyskanej z egzaminu ustnego, oceny prezentacji i obrony publicznej.

Przebieg konkursu oceniać będzie pięcioosobowe Jury pod przewodnictwem profesora Jerzego Eislera.

Tematy prezentacji finałowych:
1. Polska na tle wybranych dwóch państw Układu Warszawskiego w latach 1970-1990 – próba porównania. Przedstaw rówieśnikom z państw spoza dawnej „żelaznej kurtyny” podobieństwa i różnice w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym.
2. Kim jestem? O dojrzewaniu świadomości politycznej i społecznej pokolenia wchodzącego w dorosłość w latach 1976- 1989.
3. Kłamstwa propagandy peerelowskiej i ich odbiór społeczny w latach 1970 – 1989. Zwycięzcy Olimpiady otrzymają promesy indeksów na studia stacjonarne Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Śląskiego, Gdańskiego i Wrocławskiego. Dodatkowo laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają roczne stypendium naukowe oraz bony na wybrane przez siebie publikacje IPN. Nagrodami pieniężnymi oraz publikacjami IPN zostaną uhonorowani też nauczyciele, których podopieczni zostaną laureatami. Do szkół, z których pochodzić będą nagrodzeni uczniowie, trafią statuetki V edycji.

Patronaty honorowe nad konkursem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Fundacja Lotos, a sponsorem operator sieci Plus. W tym roku wydarzenie współorganizują: Województwo Śląskie, Miasto Katowice, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Partnerami zostali: NSZZ Solidarność, Instytut Pamięci Narodowej, Województwo Pomorskie. Patronaty medialne nad tegoroczną edycją objęli: Telewizja Polska, Polskie Radio Program Trzeci, Polska Press, Onet, TVP 3 Gdańsk, TVP 3 Katowice, TVP Historia, Radio Gdańsk.

 

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio