Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

8 marca 2019

Przypominamy, że w czwartek 14 marca 2019 roku o godzinie 10:00 odbędzie się wojewódzki etap ogólnopolskiego konkursu historycznego Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. Prosimy o upewnienie się, że Państwa uczniowie znajdują się na listach opublikowanych na stronie www Konkursu pod adresem: https://tiny.pl/tg8m9 i nie znajduje się przy nazwisku ucznia adnotacja sugerująca braki formalne. Jeśli formalności nie zostały dopełnione prosimy o kontakt najpóźniej do 11.03.2019 z naszym biurem.

Miejsce egzaminu oraz godzina rozpoczęcia rejestracji znajduje się w pliku „Lokalizacje etapu wojewódzkiego”. Proszę przypomnieć uczniom o zabraniu ze sobą legitymacji szkolnych.

Nauczyciele prowadzący są zobowiązani do przyjazdu na eliminacje wojewódzkie wraz z uczniami.

W załączeniu przedstawiamy zasady przeprowadzenia drugiego etapu konkursu. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi oraz przekazanie niezbędnych informacji uczniom. O sposobie przebiegu testu uczestnicy konkursu zostaną poinformowani także przez Wojewódzką Komisję Konkursową przed rozpoczęciem eliminacji, wierzymy, że jeśli poznają zasady już teraz, łatwiej zapanują nad stresem.

W przypadku, gdy wynik drugiego etapu nie będzie rozstrzygający, przeprowadzona zostanie dogrywka. Wojewódzka Komisja Konkursowa będzie dysponować imiennymi listami uczestników. Dokument został poszerzony o kolumnę zawierającą liczbę punktów uzyskanych w szkolnym etapie. W przypadku, gdy dogrywka nie pozwoli na wyłonienie trojga finalistów, decydująca będzie liczba punktów uzyskanych w etapie szkolnym. Gdyby i ten sposób wyłonienia trojga laureatów okazał się nieskuteczny, decydować będzie kolejność oddania formularza testowego dogrywki.

Przypominamy, że nauczyciel, którego uczeń zdobędzie najwyższą liczbę punktów będzie sprawował opiekę nad trzema uczniami z każdego województwa podczas podróży i pobytu w Gdańsku w czasie wizyty studyjnej w kwietniu br. oraz podczas czerwcowego finału w Poznaniu. W związku z tym prosimy, aby do dnia 20 marca br. nauczyciel ucznia, który zwyciężył w eliminacjach wojewódzkich skontaktował się z Fundacją w celu ustalenia szczegółów przyjazdu.

Szczegółowe zasady dostępne są tutaj: Zasady – informacja dla nauczycieli

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio