Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

11 kwietnia 2019

48 finalistów, po troje uczniów z 16 województw, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów podczas drugiego etapu VI edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” przyjedzie w dniach 14-17 kwietnia na wizytę studyjną do Gdańska – Miasta Wolności.

Podczas wizyty, której współorganizatorem jest Województwo Pomorskie, uczniowie będą przygotowywać się do ogólnopolskiego finału, który odbędzie się na początku czerwca w Poznaniu. Fundacja Centrum Solidarności – organizator konkursu, przygotowała dla laureatów rozbudowany program zajęć. Oprócz zwiedzania miejsc historycznych, uczniowie wezmą udział w warsztatach z autoprezentacji, wystąpień publicznych, filmu, dziennikarstwa i kreatywności. W tym samym czasie nauczyciele-opiekuni z 16 województw, będą uczestniczyć w warsztatach z weryfikowania nieprawdziwych informacji, tzw. fake newsów.

Tematyka konkursu obejmuje historię lat 1970 -1990, a Gdańsk gdzie spotykamy się na wizycie studyjnej to miejsce silnie naznaczone historią m.in. tragicznych wydarzeń grudnia 1970 czy strajków sierpniowych 1980 roku – mówi Maria Przybylska, koordynatorka projektu.

Ważnym celem wizyty studyjnej jest przekazanie uczniom wiedzy i umiejętności, które pozwolą im jak najlepiej przygotować się do stworzenia prezentacji finałowych. Uczniowie w trzyosobowych zespołach wojewódzkich pracować będą nad wybranym zagadnieniem, które przedstawią w krótkiej formie filmowej. Przygotowane tak prezentacje będą bronić publicznie podczas czerwcowego finału przed Komisją Konkursową. Na zwycięzców czekają indeksy uniwersyteckie, stypendia i nagrody rzeczowe. Olimpiada składa się z czterech etapów. Pierwszy szkolny – służy wyłonieniu do kolejnego etapu dwóch najlepszych uczniów z każdej zgłoszonej do konkursu szkoły. Drugi wojewódzki – podczas którego poznajemy 3 laureatów, biorących następnie udział w trzydniowej wizycie studyjnej. Ostatnim etapem jest finał ogólnopolski składający się z egzaminu finałowego, koncertu Ambasadora oraz uroczystej gali wręczania nagród.

Co roku Olimpiadę Solidarności wspiera szerokie grono patronów, partnerów i sponsorów. W tym roku współorganizatorami wizyty studyjnej są: Województwo Pomorskie oraz Centrum Historii Zajezdnia. Patronaty Honorowe nad wydarzeniem objęły Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ORE, patronat przyznało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerami są NSZZ Solidarność oraz IPN. Patronatem medialnym wydarzenie objęły TVP Historia, Polska Press Grupa, Radio Gdańsk, Tygodnik Solidarność, Onet.

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio