Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

3 czerwca 2019

6 czerwca na Uniwersytecie Adama Mikiewicza w Poznaniu, 16 trzyosobowych zespołów wojewódzkich rywalizować będzie o indeksy oraz roczne stypendia naukowe. Zwycięzcy wyłonieni zostaną na podstawie wyników egzaminu ustnego oraz obrony publicznej prezentacji filmowej. Następnego dnia, 7 czerwca, w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się uroczysta gala i koncert Ambasadora muzycznego Olimpiady – zespołu Audiofeels.

To już VI edycja największego w Polsce konkursu sprawdzającego wiedzę historyczną z lat 1970 – 1990 dla uczniów drugich klas liceum i trzecich technikum. Do obecnej edycji Olimpiady Solidarności zakwalifikowało się ponad 3,5 tysiąca uczestników z blisko 600 szkół z całej Polski. Bilans wszystkich sześciu edycji to ponad 18500 uczniów.

Konkurs jest trzyetapowy. Po etapie szkolnym i wojewódzkim, a przed egzaminem finałowym uczniowie brali udział w trzydniowej wizycie studyjnej w Gdańsku. Teraz 48 finalistów przyjeżdża do Poznania – miasta będącego symbolem zrywu robotniczego na polskiej drodze do wolności. Finały wcześniejszych edycji miały miejsce w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach.

Wynik zwycięskiej drużyny jest wypadkową punktacji uzyskanej z egzaminu ustnego, przygotowanej prezentacji i obrony publicznej. Przebieg konkursu oceniać będzie pięcioosobowe Jury pod przewodnictwem profesora Jerzego Eislera.

Tematy tegorocznych prezentacji finałowych:
1. Ołówek cenzora. Obszary i ludzie wykluczeni z przekazu medialnego w czasach PRL.
2. Wybory 4 czerwca 1989: kontynuacja czy otwarcie nowego rozdziału historii Polski?
3. Bunty społeczne w PRL – przekaz oficjalny kontra pamięć społeczna.

Zwycięzcy Olimpiady otrzymają promesy indeksów na studia stacjonarne Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Śląskiego, Gdańskiego, Wrocławskiego i Poznańskiego. Dodatkowo laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają stypendium naukowe oraz bony na wybrane przez siebie publikacje IPN. Nagrodami pieniężnymi oraz publikacjami IPN zostaną uhonorowani też nauczyciele, których podopieczni zostaną laureatami. Do szkół, z których pochodzić będą zwycięzcy, trafią statuetki VI edycji.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności. W tym roku współorganizatorami finału są: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, CDN Leszno, Ośrodek Pamięć i Przyszłość. Patronaty honorowe nad wydarzeniem objęły Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, Konkursowi patronuje także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Partnerami Olimpiady są NSZZ Solidarność oraz IPN. Patronatem medialnym wydarzenie objęły TVP Historia, Polska Press Grupa, Radio Gdańsk, Tygodnik Solidarność, Onet.

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio