Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

29 października 2021

Szanowni nauczyciele i uczniowie,

ze względu na zaplanowanie w tygodniu, w którym ma odbyć się Olimpiada Solidarności próbnych matur postanowiliśmy zmodyfikować możliwość przeprowadzenia etapu szkolnego Olimpiady.

Termin tj. 23 listopada pozostaje bez zmian, jednak jeżeli w Olimpiadzie chcą wziąć udział maturzyści piszący próbną maturę koordynator etapu szkolnego (tj. nauczyciel) może ustanowić inną godzinę pisania testu szkolnego. W tym wypadku wszyscy uczniowie z danej szkoły piszą test o tej samej godzinie.

Czyli jeśli nauczyciel ma informacje o uczniach maturalnych chcących wziąć udział w konkursie może ustalić test szkolny na np. godz. 13:00 i o tej godzinie zarówno maturzyści jak i inni uczniowie piszą etap szkolny.

Liczymy, że ta zmiana pozwoli wziąć udział w konkursie uczniom z klas maturalnych.

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio