Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

23 grudnia 2021

Poniżej publikujemy listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. II etap konkursu odbędzie się w połowie marca 2022 r. w 16 miastach wojewódzkich. Na listach znajdują się adnotacje o uczniach zakwalifikowanych warunkowo, po dosłaniu brakujących dokumentów oraz o uczniach poza konkursem. Status uczeń poza konkursem, zgodnie z regulaminem, dotyczy wszystkich uczniów, którzy nie są uczniami klasy III liceum lub III/IV technikum po gimnazjum i oznacza, że taki uczeń może wziąć udział w konkursie w etapie wojewódzkim, jednak nie jest na tym etapie kwalifikowany i kończy swój udział.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z opublikowanymi listami, prosimy o kontakt z naszym biurem (najlepiej mailowy), od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 (po nowym roku).

 

LISTY WOJEWÓDZKIE

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio