Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

13 stycznia 2023

Poniżej publikujemy listy uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. II etap konkursu odbędzie się 15 marca 2023 r. w 16 miastach wojewódzkich. Na listach znajdują się adnotacje o uczniach zakwalifikowanych warunkowo, po dosłaniu brakujących dokumentów (zaznaczeni na czerwono) oraz o uczniach poza konkursem. Status uczeń poza konkursem, zgodnie z regulaminem, dotyczy wszystkich uczniów, którzy nie są uczniami klasy III liceum lub IV technikum i oznacza, że taki uczeń może wziąć udział w konkursie w etapie wojewódzkim, jednak nie jest na tym etapie kwalifikowany i kończy swój udział.

LISTY WOJEWÓDZKIE

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio