Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

3 czerwca 2023

Na prośbę uczniów oraz nauczycieli tegorocznej Olimpiady Solidarności zamieszczamy kilka przykładowych pytań, które pojawiły się w zeszłym roku na egzaminie ustnym podczas finału konkursu.

 

1. Rozstrzygnij, odwołując się do obu źródeł i własnej wiedzy, czy ich treści dotyczą wydarzeń mających tę sama genezę.

 

2. Uzasadnij, odwołując się do faktografii, czy i w jakiej mierze Kościół w Polsce podejmował działania wspierające protesty społeczne w latach 70. i 80. XX wieku.

3.Przeanalizuj, jakie przyczyny wewnętrzne i międzynarodowe doprowadziły do przedstawionego na zdjęciu wydarzenia.

4.Interpretując elementy graficzne, wyjaśnij tytuł prezentowanego (przywołanego/przywołanej) w źródle rysunku/ilustracji.

Tytuł tłumaczony z języka norweskiego „Polskie zagrożenie”

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio