Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

Zakres materiału, pytania oraz zadania finałowe konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” opracowuje Komitet Merytoryczny we współpracy z Organizatorem Konkursu. W skład Komitetu Merytorycznego wchodzą: prof. Antoni Dudek, Elwira Górczak-Ulman, Anna Krajnowska, Konrad Rokicki oraz Danuta Kobzdej. W edycjach I-IX przewodniczącym komisji konkursowej był prof. Jerzy Eisler.

Przewodniczący Komitetu Merytorycznego
prof. dr hab. Antoni Dudek

Profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2011-16 członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej i jej przewodniczący. Publicysta i komentator polityczny. Autor kanału youtubowego „Dudek o Historii”. Prowadzi w Programie II Polskiego Radia cykliczną audycję „Rzeczypospolite”, a w TVP Historia program „Ex libris”. Autor i współautor kilkunastu książek z zakresu historii Polski w XX. Najważniejsze prace w jego dorobku dotyczą dziejów Polski pod rządami komunistycznymi (Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995; PRL bez makijażu, Kraków 2008), transformacji ustrojowej (Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2014; Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski, Kraków 2019) oraz przemian systemu politycznego współczesnej Polski (Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016).

Elwira Górczak-Ulman

Pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, koordynator egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie. Współautor publikacjiDziedzictwo antyku – dorobek starożytnych cywilizacji. Gimnazjum”. Redaktor merytoryczny i współautor publikacji: „Historia i WOS: skuteczne nauczanie, udany egzamin. Gimnazjum”, „Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1920-1945. Materiały edukacyjne”.

Anna Krajnowska

Nauczyciel konsultant ds. nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie, redaktor metodyczny oraz współautorka publikacji „Pamiętam, pamiętamy… Pomorze Gdańskie 1939 1945” (Warszawa – Sztutowo 2012); autorka materiałów edukacyjnych.

Konrad Rokicki

Pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, autor książki Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956-1970 (Warszawa 2011) oraz współautor innych publikacji naukowych, m.in. Oblicza Marca 1968, Warszawa 2004; Między wierszami wierszy: antologia poezji drugiego obiegu wydawniczego na Mazowszu (1976-1989), Warszawa 2009.

Danuta Kobzdej

Prezes Fundacji Centrum Solidarności od 2007 roku, dyrektor wystawy Drogi do Wolności w okresie 2000–2008. Organizatorka i pomysłodawczyni różnych wystaw tematycznych związanych z najnowszą historią Polski prezentowanych w ponad 300 miastach na świecie. Zrealizowała wiele projektów edukacyjnych kierowanych do różnych grup wiekowych oraz zawodowych. W 2010 roku uhonorowana medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Komitet Merytoryczny od lewej: Danuta Kobzdej, dr Konrad Rokicki, Elwira Górczak-Ulman i Anna Krajnowska.

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio