Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 525

Zakres materiału, pytania oraz zadania finałowe konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” opracowuje Komitet Merytoryczny we współpracy z Organizatorem Konkursu. W skład Komitetu Merytorycznego wchodzą: prof. Jerzy Eisler, Elwira Górczak-Ulman, Anna Krajnowska, Konrad Rokicki oraz Danuta Kobzdej.

Przewodniczący Komitetu Merytorycznego
prof. dr hab. Jerzy Eisler

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, od ponad trzydziestu lat związany z Pracownią dziejów Polski po 1945 roku w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk (od 2011 roku kieruje Pracownią). Specjalizuje się w historii Polski po II wojnie światowej (Zarys dziejów politycznych Polski 1944–1989, Warszawa 1992; Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2000).
Autor lub współautor dwudziestu historycznych pozycji książkowych, a także ponad czterystu recenzji i artykułów. Jest znawcą najnowszych dziejów Francji (ważniejsze publikacje: Od monarchizmu do faszyzmu. Koncepcje polityczno-społeczne prawicy francuskiej 1918–1940, Warszawa 1987; Kolaboracja we Francji 1940–1944, Warszawa 1989).

Elwira Górczak-Ulman

Pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, koordynator egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie. Współautor publikacjiDziedzictwo antyku – dorobek starożytnych cywilizacji. Gimnazjum”. Redaktor merytoryczny i współautor publikacji: „Historia i WOS: skuteczne nauczanie, udany egzamin. Gimnazjum”, „Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1920-1945. Materiały edukacyjne”.

Anna Krajnowska

Nauczyciel konsultant ds. nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie, redaktor metodyczny oraz współautorka publikacji „Pamiętam, pamiętamy… Pomorze Gdańskie 1939 1945” (Warszawa – Sztutowo 2012); autorka materiałów edukacyjnych.

Konrad Rokicki

Pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, autor książki Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956-1970 (Warszawa 2011) oraz współautor innych publikacji naukowych, m.in. Oblicza Marca 1968, Warszawa 2004; Między wierszami wierszy: antologia poezji drugiego obiegu wydawniczego na Mazowszu (1976-1989), Warszawa 2009.

Danuta Kobzdej

Prezes Fundacji Centrum Solidarności od 2007 roku, dyrektor wystawy Drogi do Wolności w okresie 2000–2008. Organizatorka i pomysłodawczyni różnych wystaw tematycznych związanych z najnowszą historią Polski prezentowanych w ponad 300 miastach na świecie. Zrealizowała wiele projektów edukacyjnych kierowanych do różnych grup wiekowych oraz zawodowych.
W 2010 roku uhonorowana medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

i_dsc_8822-37

Komitet Merytoryczny od lewej: Danuta Kobzdej, Elwira Górczak-Ulman, prof. Jerzy Eisler, dr Konrad Rokicki, Anna Krajnowska.

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio