Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO ETAPU SZKOLNEGO

  1. Marek Gałęzowski, Filip Musiał, Adam Dziurok, Łukasz Kamiński, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010 (dostępne także na portalu; http://www.polska1918-89.pl ) lub Andrzej Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Film Polskie Miesiące – Grudzień ’70 (7:02 min) – https://www.youtube.com/watch?v=OLeDwfJaXv4
  3. Film Polskie Miesiące – Czerwiec ’76 (4:03 min) – https://www.youtube.com/watch?v=UzxFDTtl5WA
  4. Film Polskie Miesiące – Sierpień ’80 (10:46 min) – https://www.youtube.com/watch?v=2Ac9SC0nI5Q
  5. Film Polskie Miesiące – Grudzień ’81 (6:52 min) – https://www.youtube.com/watch?v=mWux3r0Riz4
  6. Film Polskie Miesiące – Czerwiec ’89 (7:55 min) – https://www.youtube.com/watch?v=aHxp51d3MLg
  7. Film Kultura Niezależna (5:06 min) – https://www.youtube.com/watch?v=4xwNu0qHaVY

Przy książkach obowiązuje zakres lat 1970-1990.

Materiały źródłowe do etapu wojewódzkiego

1. Jerzy Eisler „Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna PRL” (lata 70-90)

2. Podcasty: Dudek o historii

– Czerwiec 1976 – https://www.youtube.com/watch?v=ZhdU7GUIYM8

– Sierpień 1980 – https://www.youtube.com/watch?v=0lpd1hBhjT8

– Droga do stanu wojennego – https://www.youtube.com/watch?v=mJKjgQMzvQk

– Okrągły stół i tajne rozmowy w Magdalence – https://www.youtube.com/watch?v=o38U9bcjyhw

– Wybory czerwcowe – https://www.youtube.com/watch?v=CzHvSetCHVc

3. Film: „Żeby nie było śladów”.

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio