Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 275

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO ETAPU SZKOLNEGO

  1. Marek Gałęzowski, Filip Musiał, Adam Dziurok, Łukasz Kamiński, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010 (dostępne także na portalu; http://www.polska1918-89.pl )
  2. Jerzy Eisler, Polskie miesiące, czyli Kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008 (pozycja dostępna na stronie internetowej w formie pdf: https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/12534,Polskie-miesiace-czyli-kryzysy-w-PRL.html)

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio