Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 414

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO ETAPU SZKOLNEGO

  1. Marek Gałęzowski, Filip Musiał, Adam Dziurok, Łukasz Kamiński, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010 (dostępne także na portalu; http://www.polska1918-89.pl )
  2. Jerzy Eisler, Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992

Przy obu książkach obowiązuje zakres lat 1970-1990.

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio