Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

NAGRODY X EDYCJI KONKURSU

Nagrody przyznawane są drużynowo i przypadają drużynie, która zgromadzi największą liczbę punktów.

Nagrodą dla laureatów etapu wojewódzkiego będzie udział w dwudniowej wizycie studyjnej.

Nagrodami za I, II i III miejsce w ogólnopolskim finale będą:

  1. promesy indeksów na studia;
  2. stypendia,
  3. nagrody rzeczowe

Nagrody dla nauczycieli zwycięskich drużyn:

  1. Nagrody pieniężne;

Nagrody rzeczowe dla szkół.

 

 UWAGA!

  1. Pierwszeństwo w wyborze indeksów mają uczniowie z drużyny, która zajęła I miejsce w konkursie, następnie uczniowie z drużyny, która zajęła II miejsce i na koniec uczniowie z drużyny, która zajęła III miejsce.
  2. Członkowie zwycięskiej drużyny ustalają między sobą, w jaki sposób dokonać podziału promes indeksu. W przypadku braku porozumienia pierwszeństwo wyboru kierunku przysługuje uczestnikowi, który zgromadził największą liczbę punktów w etapie wojewódzkim. Jeśli i ten wynik nie jest rozstrzygający, należy uwzględnić wyniki ucznia w etapie szkolnym. W przypadku równej liczby punktów wybór zapadnie w drodze losowania.
  3. Nauczyciele Prowadzący, których uczniowie zajęli I, II lub III miejsce w konkursie, otrzymają nagrody pieniężne, bony na wybrane publikacje IPN oraz listy gratulacyjne, natomiast szkoły, z których będą pochodzić uczniowie ze zwycięskiej drużyny, zostaną uhonorowane statuetkami.

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio