Pokaż zdjęcie
Facebook Rejestracja 2018 zamknięta. Dziękujemy! Zaloguj się
Cała Polska
Szkół: 588

NAGRODY VI EDYCJI KONKURSU

Nagrody przyznawane są drużynowo i przypadają drużynie, która zgromadzi największą liczbę punktów.

Nagrodą dla laureatów etapu wojewódzkiego będzie udział w dwudniowej wizycie studyjnej w Gdańsku.

Nagrodami za I miejsce w ogólnopolskim finale będą:

  1. Promesy indeksów na studia;
  2. Bony na publikacje Instytutu Pamięci Narodowej;
  3. Stypendia naukowe.

Nagrodami za II i III miejsce w ogólnopolskim finale będą:

  1. Bony na publikacje Instytutu Pamięci Narodowej;
  2. Stypendia naukowe.

Nagrody dla nauczycieli zwycięskich drużyn:

  1. Nagrody pieniężne;
  2. Bony na publikacje Instytutu Pamięci Narodowej.

Nagrody rzeczowe dla szkół.

 

 UWAGA!

  1. Członkowie zwycięskiej drużyny ustalają między sobą, w jaki sposób dokonać podziału promes indeksu. W przypadku braku porozumienia pierwszeństwo wyboru kierunku przysługuje uczestnikowi, który zgromadził największą liczbę punktów w etapie wojewódzkim. Jeśli i ten wynik nie jest rozstrzygający, należy uwzględnić wyniki ucznia w etapie szkolnym. W przypadku równej liczby punktów wybór zapadnie w drodze losowania.
  2. Nauczyciele Prowadzący, których uczniowie zajęli I, II lub III miejsce w konkursie, otrzymają nagrody pieniężne, bony na wybrane publikacje IPN oraz listy gratulacyjne, natomiast szkoły, z których będą pochodzić uczniowie ze zwycięskiej drużyny, zostaną uhonorowane statuetkami i dyplomami.

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio