Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

KONTAKT

kontakt(at)olimpiadasolidarnosci.pl

Koordynator projektu

Wiktor Nowak

w.nowak@fcs.org.pl; +48 798 066 993

 

 

ZGŁOSZENIA

Aby zgłosić uczniów do udziału w konkursie, należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy. W przypadku problemów lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

BIURO ORGANIZATORA

Fundacja Centrum Solidarności

ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk

UWAGA zmiana adresu do korespondencji:  ul. Kossaka 1, 80-249 Gdańsk

www.fcs.org.pl

tel. +48 798 066 993

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w FCS – obowiązek RODO

ORGANIZATORZY

Fundacja Centrum Solidarności zajmuje się edukacją i promowaniem wiedzy o historii najnowszej, w szczególności okresu ustrojowych przemian i budowania struktur demokratycznego państwa polskiego.

Wszystkie projekty Fundacji mają walor edukacyjny, a ich głównym celem jest rozbudzanie świadomości obywatelskiej wśród młodzieży oraz nauczanie historii najnowszej. Fundacja dba również o popularyzację wartości demokratycznych zdobytych dzięki determinacji lokalnej społeczności Wybrzeża, które stały się katalizatorem przemian polityczno-społecznych w Europie Wschodniej.

Głównymi adresatami projektów Fundacji Centrum Solidarności są dzieci i młodzież szkolna (szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne) oraz kadra nauczycielska.

www.fcs.org.pl

Misją Instytutu Dziedzictwa Solidarności jest popularyzacja fenomenu i znaczenia NSZZ „Solidarność” oraz ruchu społecznego Solidarność w Polsce i na arenie międzynarodowej. Nieustannie pracujemy nad zabezpieczaniem historii, a także narodowego dziedzictwa. Żywa tradycja narodowa, do której niezmiennie odwołuje się NSZZ „Solidarność”, może i powinna stanowić motywację intelektualną oraz wzorzec etyczny dla młodych pokoleń szukających inspiracji dla własnej drogi życiowej.​

www.ids1980.pl

 

 

 

 

 

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio