Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

28 listopada 2014

Szanowni Państwo,

obecnie weryfikujemy nadesłane dokumenty. Tym z Państwa, którzy przesłali protokoły przebiegu szkolnego etapu konkursu, bardzo dziękujemy.

Jednocześnie przypominamy, że w terminie dwóch tygodni od dnia przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu (tj. do 9 grudnia) powinni Państwo przesłać pocztą tradycyjną następujące dokumenty:

  1. oryginał Protokołu przebiegu pierwszego etapu Konkursu;
  2. prace uczniów, którzy zgromadzili najwyższą liczbę punktów;
  3. oświadczenia ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Tych z Państwa, którym nie udało się przeprowadzić szkolnych eliminacji, bardzo prosimy o przesłanie takiej informacji drogą mailową.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio