Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

13 stycznia 2016

Drodzy Olimpijczycy,
Poniżej zamieszczamy zestawienie dodatkowych materiałów źródłowych. Pamiętajcie, że nadal obowiązują również materiały źródłowe z etapu szkolnego.

Filmy:
1. „Zabić księdza” reżyseria: Agnieszka Holland
2. „Grudzień `70. Pamięć żywych-pamięć poległych” reżyseria: E. Górska (film dostępny na stronie naszej Pomorskiej Teki – http://tekapomorska.pl/?ptyear=1970-2/zrodla/filmy)

Piosenki:
1. Leszek Wójtowicz „ Moja litania”  http://tekapomorska.pl/?ptyear=1976-2/zrodla/piosenki-2
2. Jan Krzysztof Kelus –„ Sentymentalna panna „S”  http://tekapomorska.pl/?ptyear=1981-2/zrodla/piosenki

Artykuły:
Wszystkie pochodzą z miesięcznika Kultura Paryska i dostępne są na stronie internetowej – www.kulturaparyska.com:

  1. Kultura 1978/03/366 – Salon i kuchnia PRL

http://static.kulturaparyska.com/attachments/10/91/691416481ab1ec6ff71c8b8fd744b2c007218703.pdf#page=36

2.  Kultura 1981/06/405 – Obserwatorium

http://static.kulturaparyska.com/attachments/7f/15/780715472b8eb40cd3f0a8c9d0396054a8a53b7c.pdf#page=4

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio